มีสินค้า

300 BAHT
320 BAHT
add to cart

หนังสือเล่มเดียวที่รวบรวมผลงานกันพลาซึ่งใช้ในการแข่งขันระดับโลก จากซีรี่ส์ "กันดั้มบิลด์ไฟท์เตอร์ส" พร้อมด้วยตัวอย่างการดัดแปลงเป็น MG และผลงานการสร้างกันพลา HG ตามแบบในอนิเมชั่นที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน

GW-11-013
/
q select pid from dex_product where pid<>'2389' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20257,14830,22118,21700,2822,9395,4205,18174,19479,22280,14605,10446,492,22561,5619,22166,9380,6248 Array ( [0] => 20257 [1] => 14830 [2] => 22118 [3] => 21700 [4] => 2822 [5] => 9395 [6] => 4205 [7] => 18174 [8] => 19479 [9] => 22280 [10] => 14605 [11] => 10446 [12] => 492 [13] => 22561 [14] => 5619 [15] => 22166 [16] => 9380 [17] => 6248 )