สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
320 BAHT
add to cart

หนังสือเล่มเดียวที่รวบรวมผลงานกันพลาซึ่งใช้ในการแข่งขันระดับโลก จากซีรี่ส์ "กันดั้มบิลด์ไฟท์เตอร์ส" พร้อมด้วยตัวอย่างการดัดแปลงเป็น MG และผลงานการสร้างกันพลา HG ตามแบบในอนิเมชั่นที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน

GW-11-013
/
q select pid from dex_product where pid<>'2389' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22288,19699,207,22912,11672,4961,4847,22048,5653,1309,23842,10450,15714,19662,2951,22196,6422,23428 Array ( [0] => 22288 [1] => 19699 [2] => 207 [3] => 22912 [4] => 11672 [5] => 4961 [6] => 4847 [7] => 22048 [8] => 5653 [9] => 1309 [10] => 23842 [11] => 10450 [12] => 15714 [13] => 19662 [14] => 2951 [15] => 22196 [16] => 6422 [17] => 23428 )