พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

5,120 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/6
Size: Main Part: Approx. H150mm
Material: Main Part: ATBC-PVC
Details
Sculptor: Design COCO
PAINT: Takashi

Here comes "Rem" from the anime "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" in a sexy dress shirt.
She is sitting in a cute pose with a lovely shy face.
Fans of Rem won't want to miss this chance to bring this figure home!

q select pid from dex_product where pid<>'23889' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22528,12740,12946,23274,16677,20365,20368,18487,20361,12945,21898,20372,16328,22517,14324,22518,15302,15846 Array ( [0] => 22528 [1] => 12740 [2] => 12946 [3] => 23274 [4] => 16677 [5] => 20365 [6] => 20368 [7] => 18487 [8] => 20361 [9] => 12945 [10] => 21898 [11] => 20372 [12] => 16328 [13] => 22517 [14] => 14324 [15] => 22518 [16] => 15302 [17] => 15846 )