พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2020

3,720 BAHT
4100 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
PVC figure body, ABS pedestal

[Product Material]
PVC, ABS

[Product size]
Son Goku Height: 50mm
Pan Height: 65mm
Trunks Height: 80mm
Gill Height: 32mm
Space Pod Height: 150mm

[Target age]
15 years old and over

q select pid from dex_product where pid<>'23884' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14727,14732,8417,10060,7778,20160,8954,21147,4762,22400,14959,6464,11288,5211,22212,7370,8414,19410 Array ( [0] => 14727 [1] => 14732 [2] => 8417 [3] => 10060 [4] => 7778 [5] => 20160 [6] => 8954 [7] => 21147 [8] => 4762 [9] => 22400 [10] => 14959 [11] => 6464 [12] => 11288 [13] => 5211 [14] => 22212 [15] => 7370 [16] => 8414 [17] => 19410 )