พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2020

3,720 BAHT
4100 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
PVC figure body, ABS pedestal

[Product Material]
PVC, ABS

[Product size]
Son Goku Height: 50mm
Pan Height: 65mm
Trunks Height: 80mm
Gill Height: 32mm
Space Pod Height: 150mm

[Target age]
15 years old and over

q select pid from dex_product where pid<>'23884' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14962,13390,12989,22546,13382,4197,19426,18116,6567,14727,10003,23038,13385,17323,5939,4087,19084,7389 Array ( [0] => 14962 [1] => 13390 [2] => 12989 [3] => 22546 [4] => 13382 [5] => 4197 [6] => 19426 [7] => 18116 [8] => 6567 [9] => 14727 [10] => 10003 [11] => 23038 [12] => 13385 [13] => 17323 [14] => 5939 [15] => 4087 [16] => 19084 [17] => 7389 )