พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2020

3,200 BAHT
3500 BAHT
พรีออเดอร์

Attached Armed: Beam Rifle / Beam Saber / Shield / BWS

----------------------------------------

1/100 scale assembly plastic model

Target age: 15 years old or older

Main product material: PS / PE

-No adhesive is used for assembly. Also, a + (plus) screwdriver is required.

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'23883' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22226,8160,3059,1629,8133,1639,1120,6163,1113,9070,4328,1125,1121,9518,1132,4574,11516,4155 Array ( [0] => 22226 [1] => 8160 [2] => 3059 [3] => 1629 [4] => 8133 [5] => 1639 [6] => 1120 [7] => 6163 [8] => 1113 [9] => 9070 [10] => 4328 [11] => 1125 [12] => 1121 [13] => 9518 [14] => 1132 [15] => 4574 [16] => 11516 [17] => 4155 )