มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17508,82,14168,13937,22254,14621,1823,23892,6393,22685,22307,18715,17113,23536,16215,8036,18299,14093 Array ( [0] => 17508 [1] => 82 [2] => 14168 [3] => 13937 [4] => 22254 [5] => 14621 [6] => 1823 [7] => 23892 [8] => 6393 [9] => 22685 [10] => 22307 [11] => 18715 [12] => 17113 [13] => 23536 [14] => 16215 [15] => 8036 [16] => 18299 [17] => 14093 )