มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18327,4395,10420,5950,22719,16198,1799,18298,13872,8047,21103,16973,70,21731,18919,8045,22901,14700 Array ( [0] => 18327 [1] => 4395 [2] => 10420 [3] => 5950 [4] => 22719 [5] => 16198 [6] => 1799 [7] => 18298 [8] => 13872 [9] => 8047 [10] => 21103 [11] => 16973 [12] => 70 [13] => 21731 [14] => 18919 [15] => 8045 [16] => 22901 [17] => 14700 )