มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10865,90,21581,1825,8462,23892,21014,13858,24112,21857,10029,20383,20983,17121,75,10438,15643,23762 Array ( [0] => 10865 [1] => 90 [2] => 21581 [3] => 1825 [4] => 8462 [5] => 23892 [6] => 21014 [7] => 13858 [8] => 24112 [9] => 21857 [10] => 10029 [11] => 20383 [12] => 20983 [13] => 17121 [14] => 75 [15] => 10438 [16] => 15643 [17] => 23762 )