มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20579,75,21114,21786,13852,21109,2181,22664,13918,14023,19814,7853,37,18919,20038,16320,4418,19825 Array ( [0] => 20579 [1] => 75 [2] => 21114 [3] => 21786 [4] => 13852 [5] => 21109 [6] => 2181 [7] => 22664 [8] => 13918 [9] => 14023 [10] => 19814 [11] => 7853 [12] => 37 [13] => 18919 [14] => 20038 [15] => 16320 [16] => 4418 [17] => 19825 )