มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23767' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20567,8865,21253,18907,16320,70,18653,4396,14175,19985,24249,16213,21897,2201,16970,8035,7,21599 Array ( [0] => 20567 [1] => 8865 [2] => 21253 [3] => 18907 [4] => 16320 [5] => 70 [6] => 18653 [7] => 4396 [8] => 14175 [9] => 19985 [10] => 24249 [11] => 16213 [12] => 21897 [13] => 2201 [14] => 16970 [15] => 8035 [16] => 7 [17] => 21599 )