มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23765' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16211,1835,8040,10091,8498,19816,13980,70,20551,21006,5008,23669,24233,44,19477,2213,18314,16204 Array ( [0] => 16211 [1] => 1835 [2] => 8040 [3] => 10091 [4] => 8498 [5] => 19816 [6] => 13980 [7] => 70 [8] => 20551 [9] => 21006 [10] => 5008 [11] => 23669 [12] => 24233 [13] => 44 [14] => 19477 [15] => 2213 [16] => 18314 [17] => 16204 )