มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23760' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4123,22311,8039,14082,24924,14086,22486,24698,21731,20728,22684,64,14954,342,4418,11010,2183,23669 Array ( [0] => 4123 [1] => 22311 [2] => 8039 [3] => 14082 [4] => 24924 [5] => 14086 [6] => 22486 [7] => 24698 [8] => 21731 [9] => 20728 [10] => 22684 [11] => 64 [12] => 14954 [13] => 342 [14] => 4418 [15] => 11010 [16] => 2183 [17] => 23669 )