มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23760' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16974,2174,13870,16192,1828,4096,22307,12432,1835,1779,21729,4124,13967,24399,19169,17121,12503,3238 Array ( [0] => 16974 [1] => 2174 [2] => 13870 [3] => 16192 [4] => 1828 [5] => 4096 [6] => 22307 [7] => 12432 [8] => 1835 [9] => 1779 [10] => 21729 [11] => 4124 [12] => 13967 [13] => 24399 [14] => 19169 [15] => 17121 [16] => 12503 [17] => 3238 )