พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

First character song release with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2374' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15387,5646,14677,21638,11208,4957,10787,20123,2851,20858,6502,11990,23291,4236,21201,2023,10738,18595 Array ( [0] => 15387 [1] => 5646 [2] => 14677 [3] => 21638 [4] => 11208 [5] => 4957 [6] => 10787 [7] => 20123 [8] => 2851 [9] => 20858 [10] => 6502 [11] => 11990 [12] => 23291 [13] => 4236 [14] => 21201 [15] => 2023 [16] => 10738 [17] => 18595 )