พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มีนาคม 2020

2,400 BAHT
2640 BAHT
พรีออเดอร์

“HUG! "Pretty Cure" from Cure Ange & Cure Etoile-Mother Heart Style-"Cutie Figure" is commercialized exclusively for Premium Bandai!

"Cutie figure" is a colored figure (with pedestal) of about 10 cm that has been commercialized in the Pretty Cure series. This is a popular series that focuses on poses and character reproducibility. This bullet will finally commercialize Cure Ange & Cure Etoile-Mother Heart Style.

【set content】
-2 colored figures (1 type)
1. Cure Ange Mother Heart Style
2. Cure Etoile Mother Heart Style
-2 pedestals
● 1 gum (soda flavor)

[Material]
Figure: PVC, ABS
Pedestal: ABS

[Target age]
3 years old or older

【size】
H about 100mm x W about 65mm
 

q select pid from dex_product where pid<>'23723' and ( pcharacter='194' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22297,23279,16601,19874,19880,19882,22794,13051,15856,12735,23287,22791,5937,15853,12952,23284,22793,22296 Array ( [0] => 22297 [1] => 23279 [2] => 16601 [3] => 19874 [4] => 19880 [5] => 19882 [6] => 22794 [7] => 13051 [8] => 15856 [9] => 12735 [10] => 23287 [11] => 22791 [12] => 5937 [13] => 15853 [14] => 12952 [15] => 23284 [16] => 22793 [17] => 22296 )