พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

1,320 BAHT
1460 BAHT
พรีออเดอร์

----------

*

*

US Army GN-X

*

*

----------

*

From "Mobile Suit Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-", Jinx IV (mass production machine) appears in the HG series!

Reproduce the Earth Federation Army main machine with the molding color and armament according to the setting coloring!

*

*

● Reproduce the machine color of Jinx IV (mass production machine) with molding color!

Reproduce the coloring based on the characteristic green of Jinx IV (mass production machine) with molding color!

*

・ Main body coloring

The characteristic green body color is reproduced with the molding color.

*

·back

A pseudo solar furnace is installed according to the setting.

*

・ Chest

Reproduce the sensor part with clear parts and foil seal.

*

*

● Various variations can be reproduced with abundant armament!

A variety of weapons such as NGN bazooka x2 and GN beam rifle (short / long interchangeable) are included.

Include various types of armaments, including the equipment that appeared in the main part!

*

*

*

Attached armed: GN beam rifle (long / short selectable) / NGN bazooka / GN buster sword / GN shield / GN beam saber

*

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------
 

/
q select pid from dex_product where pid<>'23721' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9268,4127,4249,3590,20901,4986,13004,15583,6746,19359,7791,1162,4251,1163,4126,4257,4258,768 Array ( [0] => 9268 [1] => 4127 [2] => 4249 [3] => 3590 [4] => 20901 [5] => 4986 [6] => 13004 [7] => 15583 [8] => 6746 [9] => 19359 [10] => 7791 [11] => 1162 [12] => 4251 [13] => 1163 [14] => 4126 [15] => 4257 [16] => 4258 [17] => 768 )