พรีออเดอร์จำกัด

2,720 BAHT
3400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23705' and ( pcharacter='463' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21364,13532,13536,13534,21368,16530,21365,21367,12759,16526,13535,20988,13537,16528,16525,13533,16529,21370 Array ( [0] => 21364 [1] => 13532 [2] => 13536 [3] => 13534 [4] => 21368 [5] => 16530 [6] => 21365 [7] => 21367 [8] => 12759 [9] => 16526 [10] => 13535 [11] => 20988 [12] => 13537 [13] => 16528 [14] => 16525 [15] => 13533 [16] => 16529 [17] => 21370 )