มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

Size: M (Approximately 64cm x Width 46cm x Sleeve 17cm)

Size: L (approx. 70cm length x 52cm width x 20cm sleeve length)

Size: LL (approx. 76cm length x 56cm width x 24cm sleeve length)

Material: 100% cotton

  • M , L , XL
  • White
q select pid from dex_product where pid<>'23697' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11068,3885,17761,17264,11981,11902,10537,23696,16029,17258,17267,14544,12830,10902,11429,11070,17353,19016 Array ( [0] => 11068 [1] => 3885 [2] => 17761 [3] => 17264 [4] => 11981 [5] => 11902 [6] => 10537 [7] => 23696 [8] => 16029 [9] => 17258 [10] => 17267 [11] => 14544 [12] => 12830 [13] => 10902 [14] => 11429 [15] => 11070 [16] => 17353 [17] => 19016 )