มีสินค้า

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23692' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23690,23689,23424,23678,23414,23456,24965,23677,24795,23675,24857,24886,24858,24883,23413,23691,23676 Array ( [0] => 23690 [1] => 23689 [2] => 23424 [3] => 23678 [4] => 23414 [5] => 23456 [6] => 24965 [7] => 23677 [8] => 24795 [9] => 23675 [10] => 24857 [11] => 24886 [12] => 24858 [13] => 24883 [14] => 23413 [15] => 23691 [16] => 23676 )