มีสินค้า

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23692' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23678,23456,23675,23424,23691,23413,23689,23677,23676,23690,23414 Array ( [0] => 23678 [1] => 23456 [2] => 23675 [3] => 23424 [4] => 23691 [5] => 23413 [6] => 23689 [7] => 23677 [8] => 23676 [9] => 23690 [10] => 23414 )