สินค้าเหลือน้อย

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23691' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23456,23675,23677,23689,23678,23692,23424,23413,23414,23690,23676 Array ( [0] => 23456 [1] => 23675 [2] => 23677 [3] => 23689 [4] => 23678 [5] => 23692 [6] => 23424 [7] => 23413 [8] => 23414 [9] => 23690 [10] => 23676 )