สินค้าเหลือน้อย

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23691' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23414,23678,23424,23456,23690,23676,23692,23675,23677,23689,23413 Array ( [0] => 23414 [1] => 23678 [2] => 23424 [3] => 23456 [4] => 23690 [5] => 23676 [6] => 23692 [7] => 23675 [8] => 23677 [9] => 23689 [10] => 23413 )