สินค้าหมด

260 BAHT
395 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23691,23677,23678,23675,23456,23414,23676,23413,24883,23424,24965,23689,24795,24858,24857,23692,24886 Array ( [0] => 23691 [1] => 23677 [2] => 23678 [3] => 23675 [4] => 23456 [5] => 23414 [6] => 23676 [7] => 23413 [8] => 24883 [9] => 23424 [10] => 24965 [11] => 23689 [12] => 24795 [13] => 24858 [14] => 24857 [15] => 23692 [16] => 24886 )