สินค้าหมด

260 BAHT
395 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23424,23456,23677,23692,23413,23675,23678,23691,23689,23414,23676 Array ( [0] => 23424 [1] => 23456 [2] => 23677 [3] => 23692 [4] => 23413 [5] => 23675 [6] => 23678 [7] => 23691 [8] => 23689 [9] => 23414 [10] => 23676 )