สินค้าเหลือน้อย

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23677,23691,23424,23689,23414,23692,23678,23676,23456,23675,23413 Array ( [0] => 23677 [1] => 23691 [2] => 23424 [3] => 23689 [4] => 23414 [5] => 23692 [6] => 23678 [7] => 23676 [8] => 23456 [9] => 23675 [10] => 23413 )