สินค้าหมด

260 BAHT
395 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23424,23692,23677,23413,24858,23414,23675,23676,24883,24795,24886,24965,23678,23689,24857,23691,23456 Array ( [0] => 23424 [1] => 23692 [2] => 23677 [3] => 23413 [4] => 24858 [5] => 23414 [6] => 23675 [7] => 23676 [8] => 24883 [9] => 24795 [10] => 24886 [11] => 24965 [12] => 23678 [13] => 23689 [14] => 24857 [15] => 23691 [16] => 23456 )