สินค้าหมด

260 BAHT
395 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23676,23692,24965,24858,23424,23414,24886,23677,23456,23691,23678,24795,24857,24883,23689,23413,23675 Array ( [0] => 23676 [1] => 23692 [2] => 24965 [3] => 24858 [4] => 23424 [5] => 23414 [6] => 24886 [7] => 23677 [8] => 23456 [9] => 23691 [10] => 23678 [11] => 24795 [12] => 24857 [13] => 24883 [14] => 23689 [15] => 23413 [16] => 23675 )