มีสินค้า

3,100 BAHT
4790 BAHT
add to cart

DX อุลตร้าแมนไทกะ คอมพลีทเซ็ต ที่รวมเอาชุด DX ไทกะ สปาร์ค และ อุลตร้าแมน ไทกะ โฮลเดอร์ เซ็ต รวมไว้เป็นชุดเดียว

/
q select pid from dex_product where pid<>'23689' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23691,23456,23690,23678,23675,23424,23676,23677,23414,23413,23692 Array ( [0] => 23691 [1] => 23456 [2] => 23690 [3] => 23678 [4] => 23675 [5] => 23424 [6] => 23676 [7] => 23677 [8] => 23414 [9] => 23413 [10] => 23692 )