มีสินค้า

3,100 BAHT
4790 BAHT
add to cart

DX อุลตร้าแมนไทกะ คอมพลีทเซ็ต ที่รวมเอาชุด DX ไทกะ สปาร์ค และ อุลตร้าแมน ไทกะ โฮลเดอร์ เซ็ต รวมไว้เป็นชุดเดียว

/
q select pid from dex_product where pid<>'23689' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23678,23424,23677,23675,23676,23691,23456,23692,23413,23690,23414 Array ( [0] => 23678 [1] => 23424 [2] => 23677 [3] => 23675 [4] => 23676 [5] => 23691 [6] => 23456 [7] => 23692 [8] => 23413 [9] => 23690 [10] => 23414 )