พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Hidden of “Special Move”

GBN Strongest Sword ―

*

Kujou Kyoya's decisive battle machine based on Gundam AGE-2 appearing in "Gundam Build Divers"

Appeared in the coloring of the image when the Special Move "FX Vision" is activated. A dedicated display base that reproduces the funnel deployment state is included.

*

*

● Reproduce the FX version with metallic molding color!

Reproduces the blue coloring with the metallic molding color when the “FX promotion” is activated.

*

*

● Reproduction of funnel development with dedicated display base!

Supplied with a dedicated display base that reproduces the expanded state of the funnel. A clear blue molding color is used.

Furthermore, the circular part at the back is movable, and the funnel can be displayed in a radial pattern centered on the main body and the funnel deployment to the front.

*

*

● Reproduce the transformation to Phoenix mode!

The transformation to Phoenix mode can be reproduced by replacing parts.

*

*

Attached Armed: Hyper Dods Rifle Magnum / Beam Saber / F Funnel / Sigmasys Funnel

/ Sigle Shield /

Accessories: Dedicated display base

*

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'23685' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18685,11064,18514,11065,11053,23570,19298,19949,11061,11057,17520,11058,17517,2926,19287,23589,11066,18367 Array ( [0] => 18685 [1] => 11064 [2] => 18514 [3] => 11065 [4] => 11053 [5] => 23570 [6] => 19298 [7] => 19949 [8] => 11061 [9] => 11057 [10] => 17520 [11] => 11058 [12] => 17517 [13] => 2926 [14] => 19287 [15] => 23589 [16] => 11066 [17] => 18367 )