มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

DX Flying Falcon Progrisekey

/
q select pid from dex_product where pid<>'23684' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24502,23979,24535,24544,24255,23878,23980,24256,23879,24724,23982,24652,24650,24541,24339,24539,23880,23877 Array ( [0] => 24502 [1] => 23979 [2] => 24535 [3] => 24544 [4] => 24255 [5] => 23878 [6] => 23980 [7] => 24256 [8] => 23879 [9] => 24724 [10] => 23982 [11] => 24652 [12] => 24650 [13] => 24541 [14] => 24339 [15] => 24539 [16] => 23880 [17] => 23877 )