มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

DX Flying Falcon Progrisekey

/
q select pid from dex_product where pid<>'23684' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24254,23875,24539,24650,24502,23977,24541,24917,24724,24256,24339,24654,23978,23981,24980,23879,24919,24918 Array ( [0] => 24254 [1] => 23875 [2] => 24539 [3] => 24650 [4] => 24502 [5] => 23977 [6] => 24541 [7] => 24917 [8] => 24724 [9] => 24256 [10] => 24339 [11] => 24654 [12] => 23978 [13] => 23981 [14] => 24980 [15] => 23879 [16] => 24919 [17] => 24918 )