มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

DX Flying Falcon Progrisekey

/
q select pid from dex_product where pid<>'23684' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24650,24502,24919,23879,24920,24724,24539,24254,24980,24535,24540,24544,24934,24981,24652,23979,24340,23880 Array ( [0] => 24650 [1] => 24502 [2] => 24919 [3] => 23879 [4] => 24920 [5] => 24724 [6] => 24539 [7] => 24254 [8] => 24980 [9] => 24535 [10] => 24540 [11] => 24544 [12] => 24934 [13] => 24981 [14] => 24652 [15] => 23979 [16] => 24340 [17] => 23880 )