มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

DX Flying Falcon Progrisekey

/
q select pid from dex_product where pid<>'23684' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24724,23880,24544,23979,24535,23879,24339,24981,23982,24539,24934,24340,24652,23876,23978,23980,24920,24541 Array ( [0] => 24724 [1] => 23880 [2] => 24544 [3] => 23979 [4] => 24535 [5] => 23879 [6] => 24339 [7] => 24981 [8] => 23982 [9] => 24539 [10] => 24934 [11] => 24340 [12] => 24652 [13] => 23876 [14] => 23978 [15] => 23980 [16] => 24920 [17] => 24541 )