มีสินค้า

500 BAHT
750 BAHT
add to cart

This is a completed action toy designed for collectors.

From "Ultraman Taiga" comes an accessory set featuring two bracelets and one ring. Use them with the separately sold DX Taiga Spark to unleash your attacks! 

[Set Contents]:

  • Ultraman JEED
    Ultraman MAX
  • Kaiju Ring

/
q select pid from dex_product where pid<>'23677' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23691,24795,23456,24965,24858,24857,23690,23413,23675,23424,23414,23692,24886,24883,23689,23676,23678 Array ( [0] => 23691 [1] => 24795 [2] => 23456 [3] => 24965 [4] => 24858 [5] => 24857 [6] => 23690 [7] => 23413 [8] => 23675 [9] => 23424 [10] => 23414 [11] => 23692 [12] => 24886 [13] => 24883 [14] => 23689 [15] => 23676 [16] => 23678 )