พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์

This product is attached to "MG 1/100 Gundam F90" (sold separately / Premium Bandai sale item)
"Mission pack" option set to reproduce F type and M type "Gundam F90".

* MS body is not included with this product.
* This product and “MG 1/100 Gundam F90” (sold separately / Premium Bandai sale item) are required to reproduce the posted photos.

 

Set contents: F type equipment set / M type equipment set

※ MS body is not included with this product.

* This product includes only "Mission Pack F Type & M Type".

----------------------------------------

1/100 scale assembly plastic model

Target age: 15 years old and over

Product material: PS / ABS

No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'23649' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23454,9206,10308,19973,2369,22229,3080,1190,9219,10304,22228,11421,19142,23647,4779,19972,9210,10305 Array ( [0] => 23454 [1] => 9206 [2] => 10308 [3] => 19973 [4] => 2369 [5] => 22229 [6] => 3080 [7] => 1190 [8] => 9219 [9] => 10304 [10] => 22228 [11] => 11421 [12] => 19142 [13] => 23647 [14] => 4779 [15] => 19972 [16] => 9210 [17] => 10305 )