พรีออเดอร์

5,000 BAHT
5600 BAHT
พรีออเดอร์

"THE IDOLM@STER SHINY COLORS 1stLIVE FLY TO THE SHINY SKY" two-disc blu-ray set featuring their first live "THE IDOLM@STER SHINY COLORS" held on March 10th. Also features many other footage beside the live, stage readings of all concerts, making-of, and bonus footage.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'23644' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21590,21588,11775,23411,20471,11772,20469,21584,23941,21587,21807,11773,23029,20468,11776,22150,21589,21338 Array ( [0] => 21590 [1] => 21588 [2] => 11775 [3] => 23411 [4] => 20471 [5] => 11772 [6] => 20469 [7] => 21584 [8] => 23941 [9] => 21587 [10] => 21807 [11] => 11773 [12] => 23029 [13] => 20468 [14] => 11776 [15] => 22150 [16] => 21589 [17] => 21338 )