พรีออเดอร์

5,000 BAHT
5600 BAHT
พรีออเดอร์

"THE IDOLM@STER SHINY COLORS 1stLIVE FLY TO THE SHINY SKY" two-disc blu-ray set featuring their first live "THE IDOLM@STER SHINY COLORS" held on March 10th. Also features many other footage beside the live, stage readings of all concerts, making-of, and bonus footage.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'23644' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23029,21338,23420,24716,22150,21589,21590,20471,23941,22417,21587,20470,23411,21807,20468,21588,20469,21584 Array ( [0] => 23029 [1] => 21338 [2] => 23420 [3] => 24716 [4] => 22150 [5] => 21589 [6] => 21590 [7] => 20471 [8] => 23941 [9] => 22417 [10] => 21587 [11] => 20470 [12] => 23411 [13] => 21807 [14] => 20468 [15] => 21588 [16] => 20469 [17] => 21584 )