พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18164,16076,23576,9781,23047,15044,15041,15048,18645,17888,17903,16079,17883,23574,13097,15046,2876,17865 Array ( [0] => 18164 [1] => 16076 [2] => 23576 [3] => 9781 [4] => 23047 [5] => 15044 [6] => 15041 [7] => 15048 [8] => 18645 [9] => 17888 [10] => 17903 [11] => 16079 [12] => 17883 [13] => 23574 [14] => 13097 [15] => 15046 [16] => 2876 [17] => 17865 )