พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15046,17899,6335,17879,15037,13096,15047,15042,17907,15078,17887,15071,18645,15057,15055,20191,15035,2879 Array ( [0] => 15046 [1] => 17899 [2] => 6335 [3] => 17879 [4] => 15037 [5] => 13096 [6] => 15047 [7] => 15042 [8] => 17907 [9] => 15078 [10] => 17887 [11] => 15071 [12] => 18645 [13] => 15057 [14] => 15055 [15] => 20191 [16] => 15035 [17] => 2879 )