พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17872,17895,2877,16079,17915,17864,17902,17905,15049,17887,11795,15043,15075,15060,2862,214,17869,17911 Array ( [0] => 17872 [1] => 17895 [2] => 2877 [3] => 16079 [4] => 17915 [5] => 17864 [6] => 17902 [7] => 17905 [8] => 15049 [9] => 17887 [10] => 11795 [11] => 15043 [12] => 15075 [13] => 15060 [14] => 2862 [15] => 214 [16] => 17869 [17] => 17911 )