พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,766,2877,2862,17897,17895,15037,17884,15082,17871,17905,11795,17893,15083,17865,17902,15030,15060,17891 Array ( [0] => 766 [1] => 2877 [2] => 2862 [3] => 17897 [4] => 17895 [5] => 15037 [6] => 17884 [7] => 15082 [8] => 17871 [9] => 17905 [10] => 11795 [11] => 17893 [12] => 15083 [13] => 17865 [14] => 17902 [15] => 15030 [16] => 15060 [17] => 17891 )