พรีออเดอร์

7,550 BAHT
8400 BAHT
พรีออเดอร์

Six Blu-ray disc set capturing "The Idolm@ster SideM Producer Meeting 315 Sp@rkling Time With All!!!" held at Makuhari Messe rom March 15-17, 2019. Also includes making-of for each day.
Special Feature / Bonus Track: backstage footage, new anime episodes of "THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!"

q select pid from dex_product where pid<>'23639' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24525,22574,11555,10453,11099,11556,22571,21711,11546,25188,25073,21713,24521,22573,19131,11740,11739,1334 Array ( [0] => 24525 [1] => 22574 [2] => 11555 [3] => 10453 [4] => 11099 [5] => 11556 [6] => 22571 [7] => 21711 [8] => 11546 [9] => 25188 [10] => 25073 [11] => 21713 [12] => 24521 [13] => 22573 [14] => 19131 [15] => 11740 [16] => 11739 [17] => 1334 )