พรีออเดอร์

7,550 BAHT
8400 BAHT
พรีออเดอร์

Six Blu-ray disc set capturing "The Idolm@ster SideM Producer Meeting 315 Sp@rkling Time With All!!!" held at Makuhari Messe rom March 15-17, 2019. Also includes making-of for each day.
Special Feature / Bonus Track: backstage footage, new anime episodes of "THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!"

q select pid from dex_product where pid<>'23639' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18206,22147,11551,25081,1984,22713,20182,14144,24525,22753,10140,1334,22570,22571,11739,11547,11533,13679 Array ( [0] => 18206 [1] => 22147 [2] => 11551 [3] => 25081 [4] => 1984 [5] => 22713 [6] => 20182 [7] => 14144 [8] => 24525 [9] => 22753 [10] => 10140 [11] => 1334 [12] => 22570 [13] => 22571 [14] => 11739 [15] => 11547 [16] => 11533 [17] => 13679 )