พรีออเดอร์

7,550 BAHT
8400 BAHT
พรีออเดอร์

Six Blu-ray disc set capturing "The Idolm@ster SideM Producer Meeting 315 Sp@rkling Time With All!!!" held at Makuhari Messe rom March 15-17, 2019. Also includes making-of for each day.
Special Feature / Bonus Track: backstage footage, new anime episodes of "THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!"

q select pid from dex_product where pid<>'23639' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25081,22574,11740,21712,22571,11098,23341,21713,10139,13203,11556,25073,22569,10140,11547,24526,23340,11555 Array ( [0] => 25081 [1] => 22574 [2] => 11740 [3] => 21712 [4] => 22571 [5] => 11098 [6] => 23341 [7] => 21713 [8] => 10139 [9] => 13203 [10] => 11556 [11] => 25073 [12] => 22569 [13] => 10140 [14] => 11547 [15] => 24526 [16] => 23340 [17] => 11555 )