พรีออเดอร์

7,550 BAHT
8400 BAHT
พรีออเดอร์

Six Blu-ray disc set capturing "The Idolm@ster SideM Producer Meeting 315 Sp@rkling Time With All!!!" held at Makuhari Messe rom March 15-17, 2019. Also includes making-of for each day.
Special Feature / Bonus Track: backstage footage, new anime episodes of "THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!"

q select pid from dex_product where pid<>'23639' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24526,10140,11098,22573,21711,11550,13205,19132,23340,15785,11739,1984,11099,19135,23341,24523,11740,25188 Array ( [0] => 24526 [1] => 10140 [2] => 11098 [3] => 22573 [4] => 21711 [5] => 11550 [6] => 13205 [7] => 19132 [8] => 23340 [9] => 15785 [10] => 11739 [11] => 1984 [12] => 11099 [13] => 19135 [14] => 23341 [15] => 24523 [16] => 11740 [17] => 25188 )