พรีออเดอร์

7,550 BAHT
8400 BAHT
พรีออเดอร์

Six Blu-ray disc set capturing "The Idolm@ster SideM Producer Meeting 315 Sp@rkling Time With All!!!" held at Makuhari Messe rom March 15-17, 2019. Also includes making-of for each day.
Special Feature / Bonus Track: backstage footage, new anime episodes of "THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!"

q select pid from dex_product where pid<>'23639' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21790,17223,22147,13203,14144,11551,11554,1335,24855,21712,22569,23341,19136,23340,22571,11534,22713,17224 Array ( [0] => 21790 [1] => 17223 [2] => 22147 [3] => 13203 [4] => 14144 [5] => 11551 [6] => 11554 [7] => 1335 [8] => 24855 [9] => 21712 [10] => 22569 [11] => 23341 [12] => 19136 [13] => 23340 [14] => 22571 [15] => 11534 [16] => 22713 [17] => 17224 )