พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6505,8297,20307,20199,7782,15387,1492,21881,1489,10076,24191,24296,22124,17993,1292,7907,8284,6730 Array ( [0] => 6505 [1] => 8297 [2] => 20307 [3] => 20199 [4] => 7782 [5] => 15387 [6] => 1492 [7] => 21881 [8] => 1489 [9] => 10076 [10] => 24191 [11] => 24296 [12] => 22124 [13] => 17993 [14] => 1292 [15] => 7907 [16] => 8284 [17] => 6730 )