พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13175,12464,6440,3881,24459,23290,24595,21604,3031,22723,8982,23421,24258,6546,24518,24441,10995,4832 Array ( [0] => 13175 [1] => 12464 [2] => 6440 [3] => 3881 [4] => 24459 [5] => 23290 [6] => 24595 [7] => 21604 [8] => 3031 [9] => 22723 [10] => 8982 [11] => 23421 [12] => 24258 [13] => 6546 [14] => 24518 [15] => 24441 [16] => 10995 [17] => 4832 )