พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20265,15721,18541,1744,1569,8289,21710,1427,21877,22807,5608,2691,7773,19743,3123,16097,2389,19994 Array ( [0] => 20265 [1] => 15721 [2] => 18541 [3] => 1744 [4] => 1569 [5] => 8289 [6] => 21710 [7] => 1427 [8] => 21877 [9] => 22807 [10] => 5608 [11] => 2691 [12] => 7773 [13] => 19743 [14] => 3123 [15] => 16097 [16] => 2389 [17] => 19994 )