พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10887,7237,19697,19459,6197,15542,18439,14339,3873,14137,24595,11213,10444,24971,21912,15789,20290,2683 Array ( [0] => 10887 [1] => 7237 [2] => 19697 [3] => 19459 [4] => 6197 [5] => 15542 [6] => 18439 [7] => 14339 [8] => 3873 [9] => 14137 [10] => 24595 [11] => 11213 [12] => 10444 [13] => 24971 [14] => 21912 [15] => 15789 [16] => 20290 [17] => 2683 )