พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3648,18218,23545,23744,24429,2434,20190,5346,23382,20353,4971,22472,11833,5428,6297,6631,17034,5183 Array ( [0] => 3648 [1] => 18218 [2] => 23545 [3] => 23744 [4] => 24429 [5] => 2434 [6] => 20190 [7] => 5346 [8] => 23382 [9] => 20353 [10] => 4971 [11] => 22472 [12] => 11833 [13] => 5428 [14] => 6297 [15] => 6631 [16] => 17034 [17] => 5183 )