พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23633' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4850,3992,3166,7331,2824,22970,13241,18212,22929,7241,3658,15771,5645,6305,10449,23615,5631,9425 Array ( [0] => 4850 [1] => 3992 [2] => 3166 [3] => 7331 [4] => 2824 [5] => 22970 [6] => 13241 [7] => 18212 [8] => 22929 [9] => 7241 [10] => 3658 [11] => 15771 [12] => 5645 [13] => 6305 [14] => 10449 [15] => 23615 [16] => 5631 [17] => 9425 )