พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23633' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22064,20124,21660,20114,23932,4981,20555,6655,22095,492,23288,22420,20285,3349,2677,14460,5660,15958 Array ( [0] => 22064 [1] => 20124 [2] => 21660 [3] => 20114 [4] => 23932 [5] => 4981 [6] => 20555 [7] => 6655 [8] => 22095 [9] => 492 [10] => 23288 [11] => 22420 [12] => 20285 [13] => 3349 [14] => 2677 [15] => 14460 [16] => 5660 [17] => 15958 )