พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23633' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21659,14125,3632,23934,23780,8262,20911,10049,10024,19339,3998,10443,24124,4705,3867,17849,12975,6326 Array ( [0] => 21659 [1] => 14125 [2] => 3632 [3] => 23934 [4] => 23780 [5] => 8262 [6] => 20911 [7] => 10049 [8] => 10024 [9] => 19339 [10] => 3998 [11] => 10443 [12] => 24124 [13] => 4705 [14] => 3867 [15] => 17849 [16] => 12975 [17] => 6326 )