พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23627' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21611,11767,16126,14347,5243,6660,20993,23645,19684,6505,18511,3180,22283,20913,10707,9239,4068,6444 Array ( [0] => 21611 [1] => 11767 [2] => 16126 [3] => 14347 [4] => 5243 [5] => 6660 [6] => 20993 [7] => 23645 [8] => 19684 [9] => 6505 [10] => 18511 [11] => 3180 [12] => 22283 [13] => 20913 [14] => 10707 [15] => 9239 [16] => 4068 [17] => 6444 )