พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23627' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6506,8254,8975,1418,4694,3288,21877,20125,10654,477,12827,22145,18597,24130,5907,22071,7772,22195 Array ( [0] => 6506 [1] => 8254 [2] => 8975 [3] => 1418 [4] => 4694 [5] => 3288 [6] => 21877 [7] => 20125 [8] => 10654 [9] => 477 [10] => 12827 [11] => 22145 [12] => 18597 [13] => 24130 [14] => 5907 [15] => 22071 [16] => 7772 [17] => 22195 )