พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

buzz Vibes--a unit formed by Shotaro Morikubo and Shinnosuke, drops new single. Leading track selected as the intro theme for live action drama "Kafka no Tokyo Zetsubo Nikki". Comes with title track, coupling track and instrumental tracks of each. Also contains a DVD with a music video of the title track.

q select pid from dex_product where pid<>'23626' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21690,5506,20954,24120,7834,24283,24758,21918,10847,19060,5183,24130,3303,1482,8253,9387,8407,15792 Array ( [0] => 21690 [1] => 5506 [2] => 20954 [3] => 24120 [4] => 7834 [5] => 24283 [6] => 24758 [7] => 21918 [8] => 10847 [9] => 19060 [10] => 5183 [11] => 24130 [12] => 3303 [13] => 1482 [14] => 8253 [15] => 9387 [16] => 8407 [17] => 15792 )