มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5  มี 5 แบบให้เลือกสะสม

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Gundam G3

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 G Fighter (G3 Color)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Unicorn Gundam (Awakening)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Zaku Marking Plus

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 MS Weapon Set

q select pid from dex_product where pid<>'23625' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11521,10643,17678,23951,21442,20818,9829,8626,8600,4334,13154,4105,13057,4011,3403,22451,9951,3400 Array ( [0] => 11521 [1] => 10643 [2] => 17678 [3] => 23951 [4] => 21442 [5] => 20818 [6] => 9829 [7] => 8626 [8] => 8600 [9] => 4334 [10] => 13154 [11] => 4105 [12] => 13057 [13] => 4011 [14] => 3403 [15] => 22451 [16] => 9951 [17] => 3400 )