มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5  มี 5 แบบให้เลือกสะสม

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Gundam G3

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 G Fighter (G3 Color)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Unicorn Gundam (Awakening)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Zaku Marking Plus

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 MS Weapon Set

q select pid from dex_product where pid<>'23625' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8863,6722,1172,9289,8509,15579,20051,5057,9267,23530,20843,3400,9488,8859,3097,17516,4337,14711 Array ( [0] => 8863 [1] => 6722 [2] => 1172 [3] => 9289 [4] => 8509 [5] => 15579 [6] => 20051 [7] => 5057 [8] => 9267 [9] => 23530 [10] => 20843 [11] => 3400 [12] => 9488 [13] => 8859 [14] => 3097 [15] => 17516 [16] => 4337 [17] => 14711 )