สินค้าเหลือน้อย

5,900 BAHT
add to cart

Saki - Zenkoku-hen - Maya Yukiko 1/7

 


SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'23597' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2702,10714,3671,21621,24904,20858,23412,6440,10765,22552,641,12490,20172,5618,8560,5645,23552,6467 Array ( [0] => 2702 [1] => 10714 [2] => 3671 [3] => 21621 [4] => 24904 [5] => 20858 [6] => 23412 [7] => 6440 [8] => 10765 [9] => 22552 [10] => 641 [11] => 12490 [12] => 20172 [13] => 5618 [14] => 8560 [15] => 5645 [16] => 23552 [17] => 6467 )